Projekty

1.4. Praktyka – Maszyna Goldberga

  1.   Moja Pracownia
  2.   Public
Ten etap to ciekawe ćwiczenie i przejście od procesu planowaniu do etapu konstruowania. Ważne jest, aby grupa, nie skupiła się tylko na aspekcie technicznym, lecz również komunikacyjnym. Poszczególne ... Ten etap to ciekawe ćwiczenie i przejście od procesu planowaniu do etapu konstruowania. Ważne jest, aby grupa, nie skupiła się tylko na aspekcie technicznym, lecz również komunikacyjnym. Poszczególne zadania należy rozdzielić tak, aby praca była jak najbardziej efektywna i kreatywna.
Czym jest maszyna Goldberga?
Terminem Maszyna Goldberga określa się urządzenie, które proste czynności wykonuje w skomplikowany sposób. Mechanizm ten działa na zasadzie reakcji łańcuchowej – pierwszy element uruchamia następny. Nazwa pochodzi od wymienionego wcześniej, Rube Goldberga - rysownika i wynalazcy, który uważał, że ludzie poświęcają zbyt dużo czasu i energii wymyślając zawiłe rozwiązania do prostych czynności. Publikował rysunki przedstawiające połączone w jedną machinę sprzęty domowe, narzędzia i przedmioty, które uruchomione wykonywały jakąś banalną czynność.

Rys.3. Dyspenser do winogron, źródło: https://rubegoldberg.com

Chłopiec pociągając za sznurek, uruchamia młotek, który uderza w tarczę. Tarcza przenosi wibracje powstałe wskutek uderzenia na kiść winogron. Poszczególne winogrona odrywają się i spadają do rynienki a następnie do ust chłopca.
Poniżej przedstawiony został przykład innej maszyny skonstruowanej na festiwalu w Barcicach przez autora i innych uczestników warsztatów technicznych. Jak działa to urządzenie można zobaczyć na stronie internetowej (strona internetowa w budowie). Uczniowie mają do swojej dyspozycji stronę internetową z forum, gdzie mogą dzielić się swoimi pomysłami oraz zdjęciami.

Rys.4. Maszyna Goldberga współtworzona przez autora podręcznika

Projekt I
Temat projektu: „Czytnik Goldberga”.
Cel projektu:
Zaprojektowanie urządzenia przeznaczonego do przewracania stron w książce.
Cele szczegółowe;
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
• rozwijanie zdolności planowania i pracy w zespole;
• integracja grupy;
• rozwijanie kompetencji miękkich tj. komunikacja w grupie, rozwijanie kreatywności, autoprezentacja, planowanie, zarzadzanie swoim czasem.
Metody Pracy: problemowe, działalności praktycznej.
Czas trwania projektu: 5 godzin dydaktycznych.
Główne zadania:
Etap Pierwszy
Prezentacja multimedialna przedstawiająca jedną z Maszyn Goldberga, wyjaśnienie zasad dotyczących projektowania urządzenia.
Formy realizacji zadania
1. Kontrakt z uczniami. Określenie zasad w trakcie trwania projektu.
- forma i etapy wykonania projektu;
- czas i sposób prezentacji.
Etap Drugi
Dystrybucja narzędzi i materiałów, konstruowanie czytnika.
Formy realizacji zadania:
1. Opracowanie założeń jak ma działać maszyna- burza mózgów.
2. Podział na grupy i rozdysponowanie zadań.
3. Budowanie (konstruowanie) instalacji.
4. Testowanie rozwiązań konstrukcyjnych u poszczególnych grup.
5. Łączenie elementów w jedną całość- praca zespołowa.
Etap Trzeci
Prezentacja Czytnika –Test
Formy realizacji zadania:
1. Ostatnie poprawki przed próbą generalną.
2. Zaproszenie kolegów z innych klas na pokaz.
3. Prezentacja założeń konstrukcyjnych przez wszystkie grupy biorące udział w projekcie.
4. Uruchomienie czytnika Goldberga.
5. Podsumowanie projektu, ocena działań, dyskusja.
Spodziewane Efekty
• integracja społeczności klasowej;
• wzrost zainteresowania zagadnieniami technicznymi;
• wzrost pewności siebie.
Podsumowanie
Budowanie maszyny Goldberga jest ciekawym przedsięwzięciem. Angażuje wszystkie osoby i potwierdza regułę, że bawiąc się, można się czegoś nauczyć. Aby maszyna zadziałała i wykonała zaplanowaną czynność, trzeba wykorzystać wszystkie zasoby: wyobraźnię, kreatywność i posiadaną wiedzę. Jest to ćwiczenie grupowe, które zmusza do improwizacji pod presją czasu a także osiągania kompromisu z innymi członkami grupy.

  1.   0
  2.   wtorek, 10, kwiecień 2018
  3. Polub stronę
There is no page added to this category yet.
Unable to load tooltip content.